Směrnice pro dodání a tvorbu postskriptových souborů
v reprografickém studiu tiskárny MORAVAPRESS, s.r.o.

(strana je optimalizována pro tisk)

TVORBA POSTSCRIPTOVÝCH SOUBORŮ

• v reprostudiu tiskárny MORAVAPRESS, s.r.o., lze zpracovávat kompozitní (neseparovaný) i separovaný postscript a soubory PDF (doporučujemevšak využívat tisku do PS, nebo PDF souboru kompozitně)

• soubory ve formátu PDF získané z postscriptových souborů přes Acrobat Distiller nastavte podle našich požadavků uvedených v těchto směrnicích

• v případě použití jiných formátů než kompozitní PS, kontaktujte vždy naše technické pracovníky a otázku jiných formátů konzultujte!

• dbejte na správné rozlišení obrázků (min. 300 dpi)

• při požadavku tisku přímé barvy musí být 5. barva zahrnuta v PS

• pokud používáte ve stránce obrysové písmo (outline), upozorňujeme, že nesmíte aplikovat přetisk na celý dokument, ale ručně pouze na vybrané texty a objekty

• minimální síla linky je 0,2 bodu

• v PS i PDF musí být vložena písma (ATM i True Type!)

• součástí podkladů k výrobě zakázky je maketa celého díla !!!

 

TVORBA DOKUMENTU A NASTAVENÍ PARAMETRŮ PŘI TISKU PS SOUBORU

Při tisku nastavíte velikost papíru tak, že k oběma rozměrům stránky v dokumentu přičtěte 2 cm. pro čistý formát A4 však stačí použít standardní nabídku papír A4 Extra. Vzdálenost sazebního obrazce od čistého formátu nesmí být menší než 4 mm. Překreslení obrázků či jiné grafiky umístěné na spad musí být 4 mm přes čistý formát. U tiskovin, jež jsou lepeny ve hřbetu přímo v tiskovém stroji vždy platí. že šířka slepených stran se zkracuje o šířku hřbetního slepení, jež je u našich tiskových strojů 1 mm. Nemění se pouze šíře u první, poslední a středních stran.

Příklad: Máme tiskovinu čistého formátu A4 (210x297 mm) v rozsahu 16. stran. Skutečná šíře jednotlivých stran je následující: 1.str.-210 mm, 2.-7.str. – 209 mm, 8.a 9. str. – 210 mm, 10.až 15. str. – 209 mm, 16.str. 210.mm. S tímto jevem je nutno počítat už při tvorbě samotného dokumentu a šíři sazebního obrazce zkrátit o šířku hřbetního slepení stran. Při tisku je nutno nastavit ořezové značky 3 mm od čistého formátu. Stránka musí být umístěna na střed.

Doporučujeme použít PS drivery Scitex, které Vám rádi poskytneme, včetně PPD souboru. V případě nouze lze použít jakýkoliv barevný PS driver (Adobe). Ukázku nastavení parametrů tisku do souboru najdete dále.

 

TISK DO SOUBORU Z PC

Kliknutím sem, se Vám spustí video průvodce nastavením tiskárny a tiskem do souboru (instalace driveru, Corel Draw, Adobe indesign, Acrobat Distiller)

Download nastavení Acrobat Distilleru 4 (joboptions)
Download nastavení Acrobat Distilleru 6 (joboptions)

TISK DO SOUBORU Z Macintosh

TISK DO SOUBORU V PROGRAMU QUARK XPRESS 3.XX

Šířka papíru = šíře dokumentu + 2x (odsazení pasovacích značek +24 bodů)

Při velikosti stránek A4 to znamená: 210 mm + 2x(24 bodů + 10 bodů)

Na základě našich zkušeností ze zpracování PS požadujeme tisk do souboru po jednotlivých stranách.

Pro zpracování elektronickou montáží doporučujeme využívat tisku do PS souboru kompozitně.

PostScript musí mít vždy v sobě zavedena písma.

 

 

 

TISK DO SOUBORU V PROGRAMU QUARK Xpress 4.xx

Na základě našich zkušeností ze zpracování PS požadujeme tisk do souboru po jednotlivých stranách.

Překreslení grafiky musí být 4 mm přes čistý formát.

Při tisku nastavte velikost papíru tak, že k oběma rozměrům stránky v dokumentu přičtěte 2 cm. Pro čistý formát A4 však stačí použít standardní nabídku papír A4 Extra.

Stránka musí být umístěna na střed.

Pro zpracování elektronickou montáží doporučujeme využívat tisku do PS souboru kompozitně.

PostScript musí mít vždy v sobě zavedena písma.

 

V případě problému kontaktujte techniky ve studiu na tel.: 596 620 144, nebo 597 450 383